E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Migren, Ak Madde Lezyonları ve Subaraknoid Kanama: Geniş Bir Aile Ağacının Analizi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 162-165
DOI: 10.4274/npa.47.5425
407 kez okundu, 178 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, ak madde lezyonları, subaraknoid kanama, ailesel intrakranyal anevrizma, CADASIL
Özet

Migrenli hastalarda manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ak madde hiperintensitelerin saptanma ihtimali artmıştır. Kırk altı yaşındaki kadın hastanın 20 yıldır auralı ve aurasız migreni vardı. T2 ve FLAIR ağırlıklı MRG kesitlerinde belirgin iki yanlı sentrum semiovale, posterior korona radiata, frontal ak madde ve periventriküler bölgelerde hiperintens lezyonlar görüldü. On üç aile bireyinde migren öyküsü vardı ve benzer MRG lezyonları migrenli oğlunda da görüldü. İlginç olarak üç aile bireyinde subaraknoid kanama (SAK) ve bir aile bireyinde intrakranyal anevrizma öyküsü mevcuttu. Önemi bilinmeyen ak madde lezyonları olan migrenli hastaların ilişkili olduğu durumlar, inceleme planı ve tedavileri konusundaki bugünkü bilgilerimiz sınırlıdır. Bu durumun ailesel SAK ile birlikteliği ilk kez bu çalışmada geniş bir ailede bildirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017