E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Bilişsel Bozukluk Açısından Şizofreni ve Bipolar Bozukluk; Benzerlikler ve Farklar, Sistematik Gözden Geçirme
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 150-157
DOI: 10.4274/npa.5624
516 kez okundu, 254 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: şizofreni, bipolar bozukluk, nöropsikoloji, nörobiliş, bilişsel bozukluk
Özet

Son yıllarda şizofreni (ŞZ)’de olduğu kadar, bipolar bozukluk(BB)’ta da bilişsel bozukluklarla ilgili bilgi düzeyi artmaktadır. Her iki tanı grubunda aralarında bilişsel bozukluğun da olduğu olası ortak endofenotipler belirlenmesi, kategorik sınıflamanın yetersizliği tartışmalarını arttırmıştır. Bu gözden geçirme yazısında son 10 yılda erişkin ŞZ ve BB hastalarında bilişsel bozukluk düzeylerini karşılaştıran çalışmalar sistematik biçimde incelenmiştir. Toplam 49 çalışmanın ölçütlere uyduğu saptanmış, bunların 42’si orijinal karşılaştırmalı çalışma, 2’si meta-analiz, 3’ü gözden geçirme, 2’si ise eleştiri/öneri yazısı olarak sınıflanmıştır. Araştırma sonuçları ŞZ ve BB hastalarındaki bilişsel bozulmanın nitelik olarak benzediğini, şiddet ve yaygınlık açısından ŞZ hastalarında daha belirgin ve farkın en çok IQ ve sözel öğrenme alanında olduğunu göstermektedir. Fakat bu farklılık her iki grubun ayırıcı tanısını yapacak özgüllük düzeyine erişmemektedir. Yöntem ve örneklem seçimlerinin farklı olması, sonuçların yorumlanmasını güçleştirmekle birlikte, ŞZ ve BB hasta grupları içinde bilişsel bozukluktan farklı etkilenen alt grupların varlığı dikkat çekmektedir. ŞZ için negatif belirtili ya da defisit sendromlu, BB için psikotik belirtili hastalarda bilişsel bozulma daha belirgindir. Bilişsel bozulma gösteren hastalanmamış aile bireylerinin ŞZ’de net, BB‘ta ise olası varlığı, bilişsel bozulmanın bir yönü ile genetik geçişi ile ilişkilidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017