E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikiyatri Polikliniğinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Hastalarda Eştanı
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 139-143
DOI: 10.4274/npa.5317
424 kez okundu, 143 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, eştanı, erişkin
Özet

Amaç: Her ne kadar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), uzun süre çocukluk çağında gözlenen bir rahatsızlık olarak algılanmışsa da, artık erişkinlik hayatında da devam eden bir bozukluk olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada DEHB tanısı konan erişkinlerde eştanı sıklığının araştırması hedeflenmiştir.

 

Yöntemler: DEHB tanısı konan 16-60 yaş arası 80 hasta ve 80 kontrol çalışmaya alınmıştır. Gruplar; sosyodemografik özellikler, SCID-I ve SCID-II tanıları açısından karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Gruplar yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi sosyodemografik özellikler açısından eşdeğerdi. Yaygın anksiyete bozukluğu, major depresif bozukluk, distimik bozukluk, somotaform bozukluk, antisosyal ve borderline kişililik bozukluklarının sıklığı DEHB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışmamızda erişkin DEHB'nin yaşam boyu psikiyatrik eştanı için önemli bir risk faktörü olduğu görülmüştür. DEHB hastalarında eştanısı olanların tanınamaması, belirtilerin ağırlaşmasına ve tedavide dirence yol açabileceği açıktır. Bu yüzden ileride bu konuda yapılacak olan çalışmalar, DEHB’nin erişkin dönemdeki seyrini ve tedavisini anlamamızda faydalı olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017