E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyon Anksiyete Stres Ölçeğinin (DASS-42) Türkçeye Uyarlanmış Şeklinin Psikometrik Özellikleri
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 118-126
DOI: 10.4274/npa.5344
698 kez okundu, 397 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, stres, DASS-42, normatif veri, geçerlilik, güvenilirlik analizi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı DASS-42 ölçeğinin Türkçeye uyarlanmış şeklinin geçerlilik, güvenilirliğini sınamaktır.

 

Yöntemler: DASS-42 ölçeğinin Türkçe uyarlaması demografik özellikleri ile üniversite öğrencilerini temsil eden ve 1102 kişiden oluşan, klinik olmayan bir örneğe uygulanmıştır. DASS-42 ölçeğinin yapısal özellikleri ile ilgili modeller kuramsal ve ampirik bilgilerden yararlanılarak oluşturulmuş ve doğrulayıcı faktör analizi (CFA) ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapısal geçerliliği daha önce Türkçeye uyarlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş olan ve sık kullanılan Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) ile sınanmıştır.

 

Bulgular: DASS-42 ölçeği Türkçe uyarlamasının yapısal geçerliliğinin değerlendirilmesinde birbirleriyle ilişkili depresyon, anksiyete ve stres faktörleri elde edilmiş ve ölçeğin güvenilirliği yüksek olarak bulunmuştur. Yapısal geçerlilik bakımından da uyumlu olduğu gözlenmiştir.

 

Sonuç: DASS-42 ölçeğinin Türkçe uyarlamasının klinik olgulardan oluşmayan topluluklarda geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçek olarak depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. Ölçeğin klinik olgular üzerinde değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasına gereksinim vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017