E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çalışanlar İçin Yaşam KalitesiÖlçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 111-117
DOI: 10.4274/npa.5210
784 kez okundu, 278 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, tükenmişlik, meslek tatmini, eşduyum yorgunluğu, ikincil travmatizasyon
Özet

Amaç: Bu çalışma, Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (ÇYKÖ) Türkçe uyarlamasının geçerlik güvenilirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışmaya sağlık alanında çalışan toplam 100 kişi katılmıştır. Katılımcılara Kısa Semptom Tarama Envanteri, Tükenmişlik Ölçeği ve Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır.

 

Bulgular: Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Tükenmişlik Ölçeği ve alt ölçekleriyle; Kısa Semptom Tarama Envanteri ve alt ölçekleri ile arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Bu ilişkiler, Tükenmişlik Ölçeği ile yapılan analizde (r=0.391, p<.01), Kısa Semptom Tarama Envanteriyle yapılan analizde (r=0.401, p<.01) olarak bulunmuştur. ÇYKÖ’nün güvenilirliğini değerlerinden cronbach alfa katsayısı 0.848’dir.

 

Sonuç: Bu çalışmayla, ÇYKÖ’nün Türkçe uyarlamasının, geçerli ve güvenilirliğini bir değerlendirme aracı olduğu saptanmıştır. Özellikle, yoğun stres altında çalışan iş kollarında kullanımının daha yararlı ve yol gösterici bilgiler vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017