E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalığı GeliştirenEsansiyel Tremor ile Esansiyel Tremor Arasındaki Farklılıklar
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 101-104
DOI: 10.4274/npa.5461
363 kez okundu, 326 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Esansiel tremor, Parkinson Hastalığı, demografik ve klinik özellikler
Özet

Amaç: Esansiel tremor (ET) en yaygın ekstrapiramidal hastalıktır ve bazı ET hastaları sonradan Parkinson Hastalığı (PH) geliştirebilirler. Ancak bugüne kadar kesin bir birliktelik tanımlanmamıştır. Biz ET ve PH arasındaki ilişkiyi anlamak için, ET ile ET sonrası PH geliştiren hastalar arasındaki farklılıkları demografik ve klinik açıdan araştırdık.

 

Yöntemler: Yüz kırk dört ET ve 336 PH hastası retrospektif olarak klinik kayıtlarından değerlendirildi ve yaş, cinsiyet, ET başlama yaşı, ailede ET öyküsü, asimetrik veya simetrik tremor REM-uyku davranış bozukluğu (REM-SBD) öyküsü kaydedildi.

 

Bulgular: Otuz üç PH öncesi ET’si olan hasta önceki klinik kayıtlarına dayanarak ETPD hastası olarak değerlendirildi. ET’den PH’e dönme süresi ortalama 12±11.4 yıl idi (1-47). Gruplar arasında cinsiyet farklılığı yoktu. ET hastalarında ETPD hastaları ile karşılaştırıldığında ortalama yaş, ET başlama yaşı, asimetrik tremor ve REM-SBD öyküsü anlamlı olarak daha azdı. ET hastalarında ailede ET öyküsü ve baş tremoru ETPD’den daha fazla idi.

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımız asimetrik tremor, geç başlangıçlı ET ve REM-SBD öyküsü olan ET hastalarının sonradan PH geliştirebileceğine dikkati çekmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017