E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Klozapin Tedavisini Pimozid ile Güçlendirme Yaklaşımı: Tedaviye Dirençli Bir Şizofreni Olgusu
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 74-77

462 kez okundu, 263 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Klozapin, tedaviye dirençli şizofreni, güçlendirme, pimozid
Özet

Tedaviye dirençli şizofreni hastalarında monoterapide tercih edilen klozapin tedavisine % 40-70 oranında yeterli yanıt alınamamaktadır. Bu yüksek oranlarda bildirilen tedavi yanıtsızlığı klinisyenleri klozapini diğer farmakolojik ajanlarla güçlendirme yaklaşımlarına yönlendirmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda klozapin tipik ve atipik antipsikotikler, çeşitli antidepresanlar, duygu durum düzenleyiciler, bromokriptin ve glisin gibi ilaçlarla kombine edilmiştir. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmaların sonuçları klozapin tedavisini güçlendirme yaklaşımlarını bilimsel anlamda desteklemek için henüz yeterli değildir. Klozapin tedavisini pimozid ile güçlendirme yaklaşımı nadiren de olsa literatürde tercih edilen bir tedavi olmuştur. Bu yazıda tedaviye dirençli dezorganize şizofreni tanısıyla takip edilen ve öyküsünde sadece klozapin ve pimozid kombinasyonundan fayda gören, ilaç kesilmesi sonrası psikotik belirtileri alevlenen ve tekrar bu kombinasyon başlandığında tedaviye belirgin iyi yanıt veren bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017