E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Bir Terapi Yöntemi Olarak Farkındalık
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 69-73

507 kez okundu, 441 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, kabullenme, zihin-beden terapileri, bilişsel terapi
Özet

Farkındalık, kabullenmeyle ve yargılamayan bir tutumla, dikkatini anlık yaşantılara yöneltmeyi ifade etmektedir. Dikkatin ortaya çıkan anlık deneyimlere belli bir şekilde yöneltilmesi, etkili bir psikoterapötik araç olarak kabul görmektedir. Geçtiğimiz 25 yıl süresince, farkındalık temelli müdahaleler, bilişsel, davranışçı ve hümanistik psikoterapi yaklaşımlarıyla bütünleştirilmiştir. Günümüzde, farkındalık temelli terapi uygulamaları, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, tıbbi rahatsızlıklara bağlı olarak oluşan stress ve sınır kişilik bozukluğu gibi bir çok psikolojik sorunda kullanılmaktadır. Psikoterapi alanında, terapötik bir müdahale olarak farkındalığın pek çok uygulaması bulunmakla birlikte, farkındalık kavramı ülkemizde çalışmakta olan klinisyenler tarafından daha az bilinmektedir. Bu nedenle, mevcut derleme çalışmasına farkındalığın ve farkındalık temelli terapilerin basit olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, farkındalığı psikolojik bir kavram olarak ele alan çalışmalar gözden geçirilmekte ve farkındalığın çeşitli yönleri tanıtılmaktadır. Daha sonra farkındalık ve kabullenme temelli terapi yaklaşımlarına genel bir bakış sunulmaktadır. Derlemenin son bölümünde, farkındalıkla ilgili araştırmaların açıklayıcı bir aşamaya ulaşmaya başladığı ve bir terapi uygulaması olarak farkındalığın alandaki klinisyenlere yeni bakış açıları sunabileceğine ilişkin sonuçlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017