E-ISSN 1309-4866
Diğer
Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlılarında Yaşam Kalitesinin Alkolle Bağlantılı Sorunların Şiddeti ile İlişkisi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 64-68

398 kez okundu, 170 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı, alkole bağlı sorunlar, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarındaki yaşam kalitesi ile alkolle bağlantılı sorunların şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Bu ilişki değerlendirilirken depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddeti ve düzenli alkol kullanmaya başlama yaşı kontrol edilmiştir.

 

Yöntemler: Çalışmaya kliniğe ardışık yatırılan 156 erkek alkol bağımlısı alındı. Hastalar Michigan Alkol Tarama Testi (MATT), Kısa Form 36 (SF-36) ve Belirti Tarama Listesi 90’nın (SCL-90) depresyon ve anksiyete alt boyutları ile değerlendirilmişir.

 

Bulgular: Alkole bağlı sorunlar, anksiyete ve depresyon belirtilerinin şiddeti ile düzenli alkol kullanmaya başlama yaşı ve ortalama yaşam kalitesi puanları arasında negatif korelasyon saptandı. Stepwise Doğrusal Regresyon modellerinde anksiyete fiziksel komponent toplamı (genel sağlık ve vücut ağrısı) ile ilişkili iken, depresyon metal komponent toplamı (mental sağlık, vitalite ve sosyal işlevsellik) ile ilişkili bulunmuştur.

 

Sonuç: Alkole bağlı sorunların şiddeti yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur. Erken yaşta düzenli alkol kullanımına başlama, ve olumsuz duygulanım bu ilişkiye aracılık eden önemli etkenler olarak görülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017