E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migrende Tetikleyici Faktörler
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 58-63

451 kez okundu, 198 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, başağrısı, tetikleyici faktörler
Özet

Amaç: Migren, farklı klinik tablolarla seyredebilen rekürran ve primer bir başağrısıdır. Migren hastaları, ışık, ses, koku ve çeşitli duyusal uyaranlara karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Bu çalışma, epizodik ve kronik migrende farklılık gösterebilen tetikleyici faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Başağrısını tetikleyen faktörler 190 hastada sorgulanmıştır.

 

Yöntemler: Başağrısını tetikleyici faktörler 190 hastada sorgulandı. Tetikleyici faktörler ile ilgili sorulardan oluşan bir form hazırlandı ve veriler, yapılandırılmış görüşme metoduyla kaydedildi. Bütün hastalara Beck Depreyon Ölçeği uygulandı. Bu çalışmada bütün istatistiksel incelemeler NCSS 2007 paket programı ile yapıldı.

 

Bulgular: Stresör faktörler, ses, uyku düzensizliği, yorgunluk, açlık, fiziksel efor, ışık, güneş, soğuk, saçlı deriyi etkileyen faktörler, motorlu araçlarla seyahat, gözlerde yorulma, kalabalık, kokular, ağlamak, hava durumu, yüksek kan basıncı, sigara içmek ve menstruasyon sırasıyla bu çalışmada bildirilen tetikleyici faktörler arasında yer almıştır.

 

Sonuç: Migrende profikatik tedavi, çeşitli faktörler üzerinde etki göstererek ağrı sıklığını azaltmaktadır. Tetikleyici faktörler ile ağrı arasındaki ilişkiyi araştırarak, koruyucu tedavi seçeneklerinde yeni yaklaşımlar geliştirebiliriz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017