E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yoğun Bakım Olgularında Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 36-39

425 kez okundu, 203 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Deliryum, Deliryum Değerlendirme Skalası, yoğun bakım
Özet

Amaç: Yeni Deliryum Değerlendirme Skalası (NDRS); gözlemcinin sorduğu on soruya verilen yanıtlar doğrultusunda, deliryumun ana bulgularının değerlendirildiği, DSM-IV ve mevcut klinik araştırmalara dayanarak geliştirilmiş bir değerlendirme ölçütüdür. Bu çalışmada NDRS’nin yoğun bakım ünitelerinde deliryum değerlendirilmesinde ne ölçüde kullanılabileceği araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Yoğun bakım ünitesinde 24 saatten daha uzun süre tedavi edilen, endotrakeal entübasyon uygulanmayan 30 olgu çalışma kapsamına alındı. Hastalar yoğun bakımda tedavi oldukları sürece her gün, NDRS’yi uygulama ve deliryum tanısı koyma konusunda eğitilen iki yoğun bakım hekimi tarafından ziyaret edildi ve değerlendirildi. Olgular ayrıca ayni yöntemle bir psikiyatrist tarafından da değerlendirildi. Her iki hekim grubunun değerlendirme sonuçları birbiri ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Deliryum tanısı için cut off değeri 11’dir ve 3 olguya (%10) deliryum tanısı konmuştur. Yoğun bakım hekiminin ve psikiyatristin değerlendirmeciler arası güvenilirliği 0.84 ve 0.90 olarak bulunmuştur (p<0.0001).

 

Sonuç: Yoğun bakım hekimleri NDRS’yi kolaylıkla kullanabilmiş ve deliryum tanısını başarı ile koyabilmişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017