E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yatan Şizofreni Hastalarında Çoklu Antipsikotik Kullanımı
2 Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 23-28

402 kez okundu, 175 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antipsikotik,şizofreni, çoklu kullanım, yatan hasta
Özet

Amaç: Son yıllarda yeni antipsikotiklerin bulunması ile birlikte, klinisyenlerin antipsikotikleri çoklu olarak kullandığı gözlenmektedir. Bu çalışmada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şizofreni tanısı ile yatarak tedavi gören hastalarda antipsikotiklerin bir arada kullanılma sıklığını ve bunun sosyodemografik özellikler ve hastalık özellikleri ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 2003 yılında şizofreni tanısı ile yatarak tedavi gören ve eş tanısı olmayan 272 hastanın yatış dosyaları ve yatıştan sonraki 1 yıla kadar olan poliklinik kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların sosyodemografik verileri, hastalık ve yatış bilgileri ve psikofarmakolojik tedavileri değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Yatarak tedavi gören şizofreni hastalarında çoklu antipsikotik kullanımı %48.89 oranında görülmüştür. Çoklu antipsikotikler içerisinde, %64.66 oranı ile en sık birinci kuşak-birinci kuşak antipsikotikler kullanılmıştır (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda bir yıl içerisindeki tekrar yatış sayısı daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastalığın daha erken yaşta başladığı saptanmıştır (p<0.05). Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda hastalık süresi, kullanmayanlara göre daha uzun bulunmuştur (p<0.05). Yatış süresinin çoklu antipsikotik kullanan hastalarda kullanmayanlara göre daha kısa olduğu saptanmıştır (p<0.05).

 

Sonuç: Yatarak tedavi gören şizofreni hastalarında çoklu antipsikotik kullanımı, çalışmamızda diğer yayınlarla benzer bir şekilde yüksek (%48.89) saptanmıştır. Antipsikotiklerin çoklu kullanımı hastalık başlangıç yaşının küçük olması, hastalık süresinin uzun olması ve daha kısa yatış süresi ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017