E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinde İşlevsel Olmayan Kişilerarası Şemaların Obsesif Kompulsif ve Disosiyatif Belirtilerle İlişkisi
1 Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts, Department of Psychology, Van, Turkey  
2 Ankara University Faculty of Educational Sciences, Department of Guidance and Psychological Counseling, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 9-14

373 kez okundu, 131 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sınırlılık flemaları, kifliler arası flemalar, obsesif kompulsif belirtiler, disosiyasyon, bilişsel yatkınlık
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı işlevsel olmayan sınırlılık şemaları, obsesif kompulsif belirtiler ve disosiyasyon arasındaki ilişkileri araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmanın verileri 322 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Örneklemin 159’u kız (% 49.38) ve 163’u erkektir (%50.62). Araştırmaya katılan kişilere Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Padua Envanteri (PE), Clark-Beck Obsesif-Kompulsif Ölçeği (CBOKÖ), Sınırlılık Şemaları Ölçeği (SŞÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Yaş, cinsiyet, anksiyete ve depresyon kontrol edildikten sonra hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır.

 

Bulgular: Yaş, cinsiyet, anksiyete ve depresyon kontrol edildikten sonra kişilerarası sınırlılık şemalarının disosiyasyon ve obsesif kompulsif belirtilerin şiddetindeki artışı önemli ölçüde yordadığı bulunmuştur. Algılanan bağımlılık da benzer şekilde obsesif dürtüler ve kontrol etme davranışıyla önemli düzeyde ilişkilidir.

 

Sonuç: Kişilerarası olumsuz şemalar disosiyatif ve obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında ya da devam etmesinde bilişsel bir yatkınlık faktörü olarak önemli olabilir. Sonuçlar obsesif kompulsif belirtiler ve disosiyasyonla ilişkili teorik yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017