E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında Kognitif Fonksiyonların Nöropsikometrik Testlerle Değerlendirilmesi ve Parkinson Hastalığı Kliniği ile Korelasyonu
4 Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Bursa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 47-52

456 kez okundu, 164 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, hafif demans, nöropsikolojik testler
Özet

Amaç: Çalışmada, Parkinson hastalarında kognitif fonksiyonları nöropsikolojik testlerle değerlendirerek Parkinson kliniği ile korelasyonun gösterilmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Bu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde izlenen idiopatik Parkinson hastalığı tanılı 33 hasta ve 16 sağlıklı kontrol grubu alındı. Olguların kognitif fonksiyonları MMSE (Mini-Mental State Examination- Minimental test) ile değerlendirilerek; Parkinson hastaları kognitif fonksiyonları normal olan ve hafif demansı olan hastalar şeklinde 2 gruba ayrıldı ve glukoz, hemoglobin, TSH, kolesterol, homosistein, B12 vitamini, folik asit değerleri incelendi. Geriatrik depresyon testi ile depresyon dışlandı.

 

Bulgular: Parkinson hastaları ve kontrol grupları arasında nöropsikolojik testler ile bellek, dikkat, kelime ve şekil akıcılığı değerlendirilmiştir. Düşünce akışı, planlama, sözel-görsel bellek, Trail A ve geri sayı tekrarı testlerinde, hafif demansı olan Parkinson grubunda daha belirgin olmak üzere, her iki Parkinson grubunun kötü performans gösterdiği saptanmıştır. Oryantasyon, mental kontrol, soyut düşünme, mantıksal bellek ve vizyospasyal testlerde kontrol grubu ile hafif demansı olan Parkinson grubu arasında anlamlı fark saptandı. Luria çizim testi, Stroop, düşünce akışı, planlama, RAVEN testinde hafif demansı olan Parkinson grubunda diğer iki gruba göre kötü performans görüldü.

 

Sonuç: MMSE skorlariyla bellek testlerinin korelasyon göstermesi nedeniyle Parkinson hastalarında demans tanısında MMSE testinin kullanılabileceğini; ancak MMSE skoru 23 ve üzeri olan Parkinson hastalarında sözel-görsel bellek, düşünce akışı ve planlama testlerinde bozuklukların saptanması, PH’da subklinik gelişen kognitif bozukluğun tanımlanmasında nöropsikolojik testlerin önemini göstermiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017