E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Edinsel İşitme Kaybı ve Psikiyatrik Belirtiler
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 149-156

423 kez okundu, 313 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Edinsel iflitme kaybı/zayıflığı, psikiyatrik belirtiler, müzikal varsanı, paranoya, depresyon
Özet

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) işitme kaybını, konuşmada olduğu kadar, algılamada, dikkat ve yönelimde de azalma olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada, biyopsikososyal bütüncül görüşü temel alarak, genel hastane polikliniğine başvuran edinsel (ancak oluşum nedeni bilinmeyen) işitme kaybı ya da yetmezliği olan hastalardaki psikiyatrik belirti profili ve fiziksel hastalık ile psikiyatrik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: İşitme kaybı dereceleri hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 ayrı hasta grubu ile bir sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Her bir grup 30 kişiden oluşturuldu. Bir sosyodemografik anket formu, SCL-90-R ve SCID-NP uygulandı.

 

Bulgular: Çalışmamızda, genel psikopatoloji düzeyi kontrol grubunda %20 iken, işitme kayıplılarda %35.6 olarak saptandı. Hastaların %30-50’si işitme kaybının hem sosyal hem de ruhsal olumsuz etkilerinden yakındı. SCL-90-R’e göre, özellikle orta ve ağır derecede işitme kaybı olanlar daha fazla paranoid ve depresiftiler; daha fazla yeme ve uyku sorunları vardı; daha fazla müzikal varsanılardan (%25) yakınıyorlardı ve onların pozitif belirti toplamları ve ek ölçek puanları kontrol grubuna göre daha yüksekti. SCID-NP’de ise özellikle varsanı, paranoya ve depresyon skorları işitme kayıplı kişilerde daha yüksek olarak belirlendi.

 

Sonuç: İşitme güçlüğü ya da kaybı olan kişilerdeki psikiyatrik belirtilerin nedenleri çok etkenli olup, en önemli etyolojik etkenin yeti yitimi olduğu bilinir. Çalışmamızın sonuçları bize, psikiyatri ve diğer tıbbi alanların ortak çalışmasının her zaman gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017