E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yataklı Servisleri, Gerekli mi ve İşe Yarıyor mu?
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 143-148

361 kez okundu, 131 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yataklı tedavi, tedavi sonuçları, çocuk ve ergen ruh sağlığı
Özet

Amaç: Yataklı tedavi modeli, tüm dünyada çocuk ve ergen ruh sağlığında yaygın olarak kullanılan yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon şeklidir. Bazı çalışmalarda, çocuk ve ergen ruh sağlığı yataklı servislerinin etkili olduğu bulunmuş ve çocuk ve ergen ruh sağlığı bütüncül yaklaşımlarında önemli bir unsurdur. Bu çalışmadaki amacımız, yeni açılan servisimizde tedavi gören çocuk ve ergenlerin hastane dosyalarındaki bilgiler ve bulgulardan yararlanarak, iki önemli zaman diliminde; (i) yatışta ve (ii) taburculuktaki bazı ölçümlerden yararlanarak tedavinin etkinliğini göstermektir.

 

Yöntemler: Ocak 2006-Mayıs 2008 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi (ÇERSS)’nde yatarak tedavi gören ve taburcu edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların yatış ve çıkışta psikopatolojilerinin şiddetini değerlendirmek amacı ile farklı değişkenlerden yararlanılmıştır. Buna ek olarak, hastaların psikiyatrik tanıları, psikofarmakolojik tedavilerinin detayları ve yatış süreleri ayrıca incelenmiştir.

 

Bulgular: Daha önce bu alanda yapılan çalışma sonuçlarına uyumlu olarak, bizim çalışmamızda da ÇERSS yataklı servisinde yatan hastaların tedavi sonuçlarını değerlendirme ölçütlerinin hepsinde yatış ve taburculuk arasında anlamlı düzeyde fark olduğu gösterilmiştir.

 

Tartışma: Ülkemizde ruh sağlığı politikalarının belirlendiği ve ruh sağlığı eylem planları üzerinde tartışıldığı bu dönemde çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinin en gelişmiş ve en yoğun şekli olan yataklı tedavilerin gerekliliği ve etkinliğinin gösterilmesinin önemine inanmaktayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017