E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Duygudurum Bozuklukları Biriminde İzlenen Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Alkol Kullanım Bozukluğunun Sıklığı
1 Öteki Psychotherapy Center, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 140-142

396 kez okundu, 148 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, alkolle ilişkili bozukluklar, alkolizm, eştanı
Özet

Amaç: Bu çalışmada ülkemizde özelleşmiş bir duygudurum bozuklukları biriminden izlenen bipolar bozukluğu olan hastalarda alkol kullanım bozukluğu (AKB) sıklığını tespit etmek amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 111 bipolar hastaya DSM- IV Eksen- I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) duygudurum ve alkol kullanım bozuklukları modülleri ile Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Yaşamboyu AKB’si olan bipolar bozukluğu olan hastaların oranı %5.4 (6/111) idi. AKB’si olan altı hastanın beşi erkek, biri kadındı. AKB oranı erkeklerde (%13.2) kadınlardan (%1.4) daha yüksekti. AKB eştanısı olan bipolar bozukluğu olan hastaların tamamında ilk dönem tipi mani idi ve hepsinde en az bir dönem psikotik belirtiler görülmüştü.

 

Sonuç: Birimimizden izlenen bipolar bozukluğu olan hastalarda AKB oranı batı toplumlarında yaşayan bipolar bozukluğu olan hastalara göre daha düşüktür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017