E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Şizofreni Hastalarında Somatizasyonun Psikodinamik Anlamının Değerlendirilmesi
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 110-114

544 kez okundu, 252 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Somatizasyon,şizofreni, bedensel dil, bedensel yakınma, duygusal sıkıntı, psikodinamik
Özet

Duygusal sıkıntıların ve bilinçdışı çatışmaların sözel ifadeler yerine bedensel bir dille anlatıldığı somatizasyon (bedenselleştirme) birçok psikiyatrik durum gibi sıklıkla şizofreniye de eşlik etmektedir. Şizofrenide bedensel duyumlara yönelik ilgi artmıştır. Nesnelerden çekilen libidinal enerji, bedene yatırılmakta ve beden ilişki kurulabilen tek nesne olarak varlığını sürdürmektedir. Pek çok şizofrenik sürecin bedensel, hipokondriyak belirtilerle başladığı ve iyileşme dönemlerinde yine hipokondriyak belirtiler gösterdiği iddia edilmektedir. Diğer yandan klinik gözlemler şizofreni hastalarının hastalığın farklı dönemlerinde bedensel yakınmalar sergiledikleri yönündedir.

Psikiyatri yazınında şizofreni ve somatizasyon birlikteliğini araştıran çalışma yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte klinik uygulamada bedensel yakınmaları olan şizofreni hastalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında şizofrenide somatizasyonun yeri, şizofreni hastalarının bedensel yakınmalarının psikodinamik anlamı, somatizasyonun şizofreni tedavisine ve prognozuna olan etkileri değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017