E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Gebelikle Tetiklenen Atipik İnflamatuvar Demiyelinizan Hastalık
6 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 80-83

301 kez okundu, 160 kez indirildi

Özet

Bu yazıda, bir defa oral kontraseptif (OK) kullanımı sonrasında ve toplam üç defa farklı gebelikler sırasında multipl skleroz benzeri ataklar ile başvuran, özgeçmişinde talasemi minör dışında özellik olmayan 34 yaşında bir kadın hasta bildirilecektir. Hastanın 28 yaşında, 1 aylık OK kullanımı sonrasında bir kaç gün süren bilateral bulanık görme ve konfüzyon yakınmasının olduğu öğrenildi. Ardışık 3 gebeliğinin ilk trimesterinde dizartri, sağ hemiparezi, davranış değişikliği ve konfüzyon ile kendini gösteren ek atakları olan hastanın son gebeliği son atağı sırasında farkedildi. Hastanın atakları birkaç hafta içerisinde ve medikal abortus sonrasında tam veya tama yakın olarak düzeliyordu. Hastanın kranyal MR incelemesinde birden fazla kontrast tutan, demiyelinizan natürde ve atipik dağılım gösteren lezyonlar saptandı ve MRS incelemesi de demiyelinizasyonu destekledi. Hastanın rutin tam kan sayımı ve biyokimya incelemeleri hafif mikrositer anemi dışında normal sınırlar içindeydi. Vaskülit, romatolojik hastalık, enfeksiyon ve tromboza yönelik ayrıntılı incelemeler normal sonuçlandı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi normaldi ve BOS’ta oligoklonal band saptanmadı. Demiyelinizan hastalıkların gebelikte remisyona girme eğilimleri bilinse de, sunduğumuz olguda olduğu gibi, gebelikte oluşan hormonal ve immünolojik değişiklikler demiyelinizasyonu tetikleyebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017