E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Guillain Barré Sendromu ile Eş Zamanlı Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 76-79

418 kez okundu, 218 kez indirildi

Özet

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) ve Guillain-Barré sendromu (GBS) sinir sisteminin immun aracılı enflamatuvar, demiyelinizan, hastalıklarıdır. Santral ve periferik sinir sisteminin birlikte tutulduğu kombine demiyelinizan süreçlere nadir rastlanmaktadır. Bu durum santral ve periferik sinir sisteminde bulunan miyelin tarafından paylaşılan ortak bir epitop ile açıklanabilir. Bu yazıda üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben 14. günde ekstremitelerinde uyuşukluk ve hafif güçsüzlük gelişen 49 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Artmış BOS protein düzeyi ve kayıp F dalgaları bulguları, Guillan-Barré sendromu (GBS) kriterlerini karşılıyordu. Hastada, günler içinde sinirlilik ve davranış değişikliği ortaya çıkması üzerine yapılan, kranyal MRG tetkikinde periventriküler ve sol hipokampal T2 hiperintens ovoid lezyonlar, torakal MRG incelemesinde; T3-4, T10-11 seviyelerinde fusiform, kontrast tutan demiyelinizan lezyonlar görüldü. Bu bulgular, ADEM tanısı ile uyumluydu. Uygulanan kortikosteroid tedavi sonrası duysal semptomları ve üriner retansiyon düzeldi. Üç yıllık takibinde ise klinik atak ve radyoloji bulgu gözlenmedi. Tanı, GBS‘na eşlik eden ADEM olgusuydu. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017