E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Riskli Cinsel Davranışlar: Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 52-60

324 kez okundu, 175 kez indirildi

Özet

Amaç: İki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastaların (İUDB) cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH) yakalanma risklerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu hastaların CYBH hakkındaki düzeyleri ve olası cinsel riskli davranışlarını saptamak ve bunları hem cinsiyete hem de sağlıklı kontrol grubuna göre karşılaştırmak amaçlandı.

 

Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre remisyon dönemindeki İUDB olan 129 hasta ile 98 kişiden oluşan normal kontrol grubu olmak üzere toplam 227 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgulara tarafımızdan hazırlanmış olan sosyo-demografik veri formu, CYBH hakkındaki bilgilerini ölçen farkındalık formu ile atak geçirdikleri dönemlerdeki davranışlarını saptamayı amaçlayan yarı yapılandırılmış cinsel riskli davranışlar formu uygulandı.

 

 

Bulgular: CYBH hakkındaki bilgi düzeyi tüm olgularda oldukça düşük bulundu. Cinsel yolla bulaştığı en fazla bilinen hastalık AIDS olarak saptandı. İUDB hastalarının %43’ünde (n=55) hastalığın aktif dönemlerinde cinsel aktivite sıklığının da arttığı saptandı. İUDB grubunda her iki cinsiyette de cinsel riskli davranışlar daha fazlaydı. Ancak genel olarak erkekler daha fazla riskli cinsel davranışlarda bulunmaktaydılar.

 

Sonuç: Her iki grupta ve cinsiyette de hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyinin oldukça yetersiz olması hem de korunma yöntemlerine özen gösterilmemesi dikkate değer bir durumdur. Dolayısı ile ülkemizde, cinsel riskli davranışlar konusunda sadece İUDB olanlar değil, genel nüfusun da eğitilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017