E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Saldırganlığın Nedenini Anlamaya Yönelik Olarak Kortikal Eksitabilite ve İnhibisyonun Elektrofizyolojik İncelenmesi
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 44-48

491 kez okundu, 473 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antisosyal kişilik bozukluğu, saldırganlık, transkraniyal manyetik stimulasyon, kortikospinal eksitabilite, kortikal inhibisyon
Özet

Amaç: Saldırganlık ile ilgili yapılan bazı biyolojik çalışmalar; kortikal uyarılma ve inhibisyon dengesindeki bozulmaların tepkisel saldırganlık, dürtüsellik ve davranış denetiminde yetersizlik gibi davranışsal sorunlara yol açabileceğini ileri sürmektedir. Bu çalışmanın amacı; ana özelliklerinden biri saldırganlık olan antisosyal kişilik bozukluğu olan genç erişkin erkeklerde kortikal uyarılma-inhibisyon dengesizliğinin saldırgan davranışlardaki rolünü değerlendirmektir.

 

Yöntem: Çalışmaya 42 antisosyal kişilik bozukluğu olan denek ile yaş ve eğitim düzeyi olarak eşleştirilmiş 44 sağlıklı kontrol grubu alındı. Kortikospinal uyarılma ve inhibisyonun elektrofizyolojisi transkranyial manyetik stimulasyon ile ölçüldü. Tüm deneklere SCID-I, SCID-II, Saldırganlık Ölçeği ve Edinburg Lateralizsyon Testi uygulandı.

 

Bulgular: Kortikal eksitabiliteyi yansıtan motor uyarılma eşiği, kortikal latans ve santral motor iletim zamanı, antisosyal kişilik bozukluğu olan grupta sağlıklı kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde düşük bulundu. Kortikal inhibisyonu yansıtan kortikal sessiz dönem gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi.

 

Sonuç: Bu bulgular, antisosyal kişilik bozukluğunda kortikal motor uyarılmada artışa işaret etmektedir ve bu kortikal dengesizliğin, bireyi davranış problemlerine yatkın kıldığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017