E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Paraneoplastik Sendromu Olmayan Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda Anti-Nöronal Antikorlar
Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 6-8

391 kez okundu, 148 kez indirildi

Özet

Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli akciğer kanserli (KHAK) hastalarda serumda bulunan anti-nöronal antikorların araştırılması ve bulguların, sağlıklı kişilerden alınan örneklerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 33 KHAK ve 25 sağlıklı kontrol olgusu alındı. Olgulardan alınan serum örneklerinde immünhistokimya yöntemi ile anti-nöronal antikor taraması yapıldı.

 

Bulgular: KHAK olgularının 7’sinde (%21,2) anti-nöronal antikorlar (tümü anti-nükleer) saptanırken, 25 sağlıklı kontrol olgusunun serumlarında anti-nöronal antikor gözlenmedi. Hasta grupları ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı.

 

Sonuç: KHAK hastalarinda immünhistokimya incelemesi pratik, hızlı ve güvenilir bir tarama testi olarak kullanılabilir ve western blot incelemesi yapılması gereken hastaların belirlenmesinde yararlı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017