E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Multipl Sklerozu Taklit Eden İki Nörobruselloz Olgusu
Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 120-123

290 kez okundu, 327 kez indirildi

Özet

Bruselloz gelişmekte olan ülkelerde halen sık rastlanan bir hastalıktır. Ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sık olarak rastlanmaktadır. Hastaların % 5-15’inde santral ve periferik sinir sistemi tutulumu da görülmektedir. Akut, subakut veya kronik menenjit, meningoensefalit, poliradikülonevrit, miyelit ve kranyal sinir tutulumu en sık görülen nörobruselloz tablolarıdır. Kronik nörobruselloz olgularının bir kısmında, infeksiyonun demiyelinizasyona yol açan immun mekanizmaları tetiklediği düşünülmektedir. Bu yazıda multipl sklerozu taklit eden iki nörobruselloz olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Her iki olguda da nörolojik değerlendirme ve kranyal görüntüleme incelemelerini takiben kanda ve beyin omurilik sıvısında yapılan brusella için standart tüp aglutinasyon testi 1/320 titrasyonda pozitif bulundu. 1. olguda nörobruselloz meningoensefaliti, 2. olguda kronik brusella infeksiyonuna bağlı miyelit düşünüldü. Brusellozun endemik görüldüğü ülkemizde demiyelinizan hastalık ayırıcı tanısında nörobrusellozun da ön planda akla gelmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017