E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Hücre Membranı Antijenlerine Karşı Antikorlarla İlişkili Limbik Ensefalit
Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 101-107

832 kez okundu, 451 kez indirildi

Özet

Limbik ensefalit hastaları genellikle hızlı ilerleyişli bellek kaybı, psikiyatrik semptomlar, nöbetler, inflamatuar BOS bulguları ve temporal loblarda EEG ve MR değişiklikleri ile başvururlar. Bu bulgulara viral enfeksiyonlar ve sistemik otoimmün hastalıklar da sebep olabilmekle beraber, pek çok limbik ensefalit hastasında serum veya BOS’da antinöronal antikorlarla karakterize immun-aracılı bir etiyoloji (paraneoplastik veya non-paraneoplastik) mevcuttur. Bir zamanlar nadir olduğu düşünülen non-viral immun-aracılı limbik ensefalit olgularına giderek daha fazla rastlanmakta ve yeni immünolojik fenotipler tanımlanmaktadır. Yeni tanı tekniklerinin ortaya çıkmasıyla, önceden seronegatif olduğu sanılan limbik ensefalit hastalarının çoğunda yeni serum veya BOS antikorları saptanmıştır. Bu antikorlar, büyük ölçüde, hipokampus ve serebellum nöropillerinde bulunan voltaj bağımlı potasyum kanalları ve N-metil-D-aspartat reseptörleri gibi hücre membranı antijenlerine karşı gelişmekte ve muhtemelen patojenik rol oynamaktadırlar. Ayrıca bu immünolojik fenotip diğer limbik ensefalit varyantlarına kıyasla kanser ve sitotoksik T hücresi infiltrasyonu ile daha az ilişkili olup immün sistemi baskılayıcı tedavi yöntemlerine daha iyi yanıt vermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017