E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
İskemik Monomelik Nöropati: Olgu Sunumu
Arch Neuropsychiatry 2003; 40: 91-94

363 kez okundu, 158 kez indirildi

Özet

Bir ekstremitenin büyük arterinin proksimal kısmının akut oklüzyonunun ya da içerisine şant yerleştirilmesinin, ilgili ekstremite distalinde, akut ortaya çıkan, aksonal kayıpla seyreden, periferik nöropati meydana getirmesi; ancak eş zamanlı aşikar kas nekrozu bulunmaması ‘’İskemik Monomelik Nöropati’’ adı ile anılmaktadır. Bu sunum ile iskemik monomelik nöropati antitesine dikkat çekmek.

 

Sunulan iki olguda ortak tablo, akut olarak başlayan, ekstremite distalinde, çok sayıda periferik sinirin distaline sınırlı, şiddetli duysal yakınmalara ve motor zaafa yol açmış olan klinik tablodur. İlk olguda EMG bulguları ilgili ekstremitede, distal periferik sinirlere sınırlı, akut yerleşmiş bir nöropatinin varlığını göstermiştir. İlk olguda hastaya litotomi pozisyonunda tıbbi girişim uygulanmış olmasından, ikinci olguda ise aynı alt ekstremite proksimal arterinden yapılmış olan periferik ve koroner anjiografiden hemen sonra klinik tablonun meydana gelmiş olması, bu girişimlerin tetikleyici bir rol oynamış olabileceğini düşündürmüştür.

 

Ekstremite distaline sınırlı, akut başlayan multipl nöropati tablosunun, deri ya da kas gibi dokularda iskemi bulguları bulunmasa da periferik arteriyel perfüzyon bozukluğu ile ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017