E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Mangan Kötüye Kullanımına Bağlı Parkinsonizm ve Distoni: Olgu Sunumu
Arch Neuropsychiatry 2003; 40: 72-74

330 kez okundu, 270 kez indirildi

Özet

Amaç: Kronik mangan intoksikasyonuna bağlı ekstremite tremoru, kas güçsüzlüğü, postür bozuklukları, konuşma bozukluğu ve salivasyon artışı şeklinde nörolojik semptomlar literatürde tanımlanmıştır.

 

Yöntem: Olgunun klinik bulguları, laboratuvar sonuçları, radyolojik incelemeleri ile bir arada değerlendirilmiş ve hasta 5 ay takip edilmiştir.

 

Bulgular: Parkinsonizm ve distoni tablosu, tedavi ile düzelmemiş, zaman içinde progresyon göstermiştir. Serum mangan düzeyi hafif yüksek bulunmuştur. Madde kullanımını bıraktıktan 2 yıl sonra yapılan kraniyal MRG ile FDG-PET normal bulunmustur.

 

Tartışma: Distoni ve yürüme bozukluğunun kliniğe hakim olduğu bu vakada nörolojik bulguların madde kullanımının bırakılmasından sonra progresyon göstermesi, manganın geriye dönüşümsüz nörotoksik etkisi, mitokondriyal hasar ve enzimatik protein kodlanmasında genetik olarak değişiklik yapması ile açıklanabilir.

 

Sonuç: Parenteral, uyarıcı amaçlı ‘‘MnCl2’’ uygulaması ile ilişkili parkinsonizm ve distoni tablosu literatürde nadir bildirilmiştir. Klinik, radyolojik ve tedaviye yanıtı ile atipik seyirli parkinsonizmde madde kullanım öyküsünün sorgulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017