E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bingöl İlinde Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Baş Ağrısı Sıklığı
Arch Neuropsychiatry 2005; 42: 9-11

293 kez okundu, 99 kez indirildi

Özet

Amaç: 15 Mart - 29 Nisan 2004 tarihleri arasında Bingöl Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne müracaat eden 15-55 yaş arasındaki hastalarda baş ağrısı sıklığı araştırılmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya alınan tüm hastaların ayrıntılı anamnezi alındı ve nörolojik muayenesi yapılmış; gerekli görülen hastalarda biyokimyasal parametreler, Waters grafisi, kraniyal tomografi tetkikleri incelenmiştir. Anamnez ve tetkikleri sonucunda baş ağrısı yakınması ile başvuran hastaların ‘1998 Uluslararası Başağrısı Komitesi (UBK)’ sınıflandırmasına göre baş ağrısı alt tipleri belirlenmiştir.

 

Sonuç ve Tartışma: Baş ağrısı toplumda çok sık görülmesi, toplumun geniş bir kısmını etkilemesi, işgücü kaybına sebep olması ve hayati tehlike yapabilecek hastalıkların belirtisi olması dolayısıyla üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Ülkemizde yapılan çalışmada migren prevelansı %16.4 olarak bulunmuş, bu oran kadınlarda %21.8, erkeklerde %10.9 olarak belirlenmiştir. Küme baş ağrısı için bildirilen prevelans değerleri %0.1-0.4 arasında değişmektedir. Gerilim baş ağrısı prevelans oranları epizodik tip için %20-30, süreğen tip için %3.1 olarak bildirilmiştir. Bingöl ilinde nöroloji polikliniğine müracaat eden hastaların %65.9’unda baş ağrısı yakınması olduğu görülmüştür. Kadınlarda ve erkeklerde gerilim baş ağrısı yüzdesi, ülkemizdeki belirtilen oranların üzerinde görülmektedir. Migren baş ağrısı erkeklerde yüzde olarak düşük görülmekte, diğer baş ağrısı sıklıkları oran olarak ülkemizdeki verilen değerlerle uyum göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017