E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hipokampal Sklerozla İlişkili Temporal Lob Epilepsisi olan Hastalarda Sitokin Gen Ekspresyonu ve HLA Genotiplemesi
1 Department of Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurosurgery, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Medical Biology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Department of Biostatistics and Medicine Informatics, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 350-353
DOI: 10.5152/npa.2016.12678
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Temporal lob epilepsisi, sitokin ekspresyonu, HLA genotiplemesi, hipokampal skleroz
Özet

Amaç: Hipokampal Skleroz (HS), mezial temporal lob epilepsisinde (MTLE) en sık saptanan patolojidir. HS’un patogenezinde enflamatuvar proçeslerin giderek artan rolü bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin rolünü daha iyi inceleyebilmek için MTLE-HS hastalarında sitokin gen polimorfizmlerini ve insan lökosit antijen (HLA) genotiplerini araştırdık.

 

Yöntem: Çalışmamızda 100 MTLE-HS hastasının ve 201 sağlıklı bireyin DNA örnekleri sekans spesifik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-SSP) ve sekans spesifik oligonükleotid hibridizasyon (SSO) metodları ile sitokin (IL-6, IL-10, TNF-α, TGF-β1, IFN-γ) ve HLA genotiplemesi açısından araştırıldı. Sonuçlar hasta ve kontrol grupları arasında, ayrıca MTLE-HS grubunda febril nöbeti olan ve olmayanlar arasında istatistiksel olarak incelendi.

 

Bulgular: Sitokinlerin genotipleme analizleri MTLE-HS hastaları ve sağlıklı bireyler  arasında istatistiksel olarak farklılık göstermedi. Febril nöbet varlığı ile sitokin genotipleme sonuçları arasında bir ilişki saptanmadı. Bonferroni düzeltmesi yapıldıktan sonra MTLE-HS hastalarında HLA DRB1*13 allel sıklığı kontrollere göre yüksek bulundu.

 

 

Sonuç: Bu çalışmada MTLE-HS hastalarında HLA’nın bir rolü olabileceği gösterilmiş, ancak sitokin sistemi ile bir ilişki saptanmamıştır. HLA’nın rolünün net olarak anlaşılabilmesi ve sonuçlarımızın doğrulanabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

 

Cite this article as: Altıntaş A, Özkara Ç, Sohtaoğlu Sevindik M, Uzan M, Kekik Çınar Ç, Uysal Ö, Savran Oğuz F. Cytokine Polymorphism and HLA Genotyping in Patients with Temporal Lobe Epilepsy Related to Hippocampal Sclerosis. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:350-353.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017