E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Sigara Bağımlılığının Klinik Özellikler Açısından İlişkisinin Araştırılması
1 Department of Psychiatry, Ağrı Doğu Beyazıt State Hospital, Ağrı, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 322-327
DOI: 10.5152/npa.2017.15882
0 kez okundu, 6 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, sigara bağımlılığı
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı DEHB ile sigara kullanımı arasındaki karşılıklı ve karmaşık ilişkinin daha iyi anlaşılması için DEHB tanısı alan bireylerin sigara kullanım profilleri ile sigara bağımlılığı bulunan bireylerin DEHB belirtilerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntem: Araştırmaya, DEHB polikliniğinde takip edilen 40 erişkin DEHB hastası, sigara bırakma polikliniğine başvuran, ek psikiyatrik hastalığı olmayan, sigara bağımlığı bulunan 40 katılımcı ve  40 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ), Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri, Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) uygulanması planlanmıştır

 

Bulgular: Grupların yaş ortalaması DEHB: 28,68±7,22, sigara bağımlılığı: 34,17±8,60, kontrol grubu: 33,70±7,45 idi. Kadın ve erkek yüzdeleri DEHB grubunda sırasıyla %27,5; %72,5, sigara bağımlılığı grubunda sırasıyla %50; %50, kontrol grubunda ise %47,5; %52,5 idi. Dikkat eksikliği puanı DEHB, sigara bağımlılığı ve kontrol gruplarında sırasıyla 21,18±5,05, 7,23±3,96, 4,75±2,65ti (p=0,001). Hiperaktivite puanı sırasıyla 17,73±5,84, 6,43±4,2, 3,58±2,27’ti  (p=0,001). Dikkat eksiliği ile ilişkili özellikler puanı sırasıyla 56,53±12,96, 24,30±13,93, 13,13±6,11 idi (p=0,001). WUDÖ puanları sırasıyla 61,88±12,69, 23,03±16,07, 11,90±8,15 idi (p=0,001). FNBT puanları ise DEHB ve sigara bağımlılığı gruplarında sırasıyla 5,83±2,11, 6,20±2,74 idi (p=0,495).

 

 

Sonuç: Sigara bağımlılığı ve DEHB semptomlarının birlikteliğinin klinik açıdan değerlendirmelerde önemli olduğunu düşünüyoruz. DEHB ve sigara bağımlılığında dopaminerjik sistemdeki düzensizlikler ve tedavide kullanılan ilaçların aynı sistem üzerine etkili olması her iki bozukluk için benzer etyolojiyi düşündürmektedir. Erişkin dönemde de devam ettiği bilinen DEHB ve sigara bağımlılığı ilişkisinin ileride bu konuda yapılan araştırmalarla daha iyi anlaşılacağını umuyoruz.

 

 

Cite this article as: Bilgi B,   Aksoy UM,   Şahmelikoğlu Onur Ö,   Maner AF. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Nicotine Dependence in Adults. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:322-327.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017