E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Serebral mikrokanama Yükü ve Yerleşiminin Kognitif Disfonksiyon ile İlişkisi
1 Department of Neurology, Hacettepe University Hospitals, Ankara, Turkey  
2 Department of Radiology, Hacettepe University Hospitals, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.23018
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kolinerjik, bunama, mikrokanama, lakün, beyaz cevher, korteks, kortikal, manyetik rezonans görüntüleme, gradient
Özet

Manyetik rezonans (MR) görüntülemede diğer açılardan asemptomatik serebral beyaz cevher lezyonu (SBL) saptanan yaşlılarda bulunan serebral mikrokanamaların (SMK) kognitif fonksiyonlara olan etkisi yeterince ayrılıp dökümente edilmiş değildir. Burada MR parametreleri olarak serebral atrofi, SMK ve SBL ile kognisyonun global ve ana eksenleri (dikkat, yürütücü, hafıza, görsel-uzaysal ve lisan) arasındaki bağlantı tesadüfen SMK saptanan yaşı elliden büyük 85 hastada çalışıldı. Tanı almış nörodejeneratif ve nörovasküler hastalığı olmayan bu çalışma popülasyonu 1 yıl süresince T2*-gradient eko sekansı ile beyin MR çekilmiş olan 2562 olgu arasından geriye dönük olarak tespit edilip muayeneye çağrıldı. Global kognisyon olguların %42’sinde mini-mental durum muayenesi (İngilizce akronimi MMSE, ≤24 ise bozuk) anormaldir. SMK yükü değil ama SBL yoğunluğu ve temporal atrofi MMSE≤24 olanlarda daha yüksek orandadır. “Kolinerjik yolakların hiperintensiteleri skalası” (İngilizce akronimi “CHIPS”) global kognitif disfonksiyon ile korele iken bunun SMK eşleniği (Bu çalışmada tanımlanan “Kolinerjik yolakların mikrokanama skoru”) değildir. Ancak, özellikle talamik ve kortikal SMK yükünün subklinik lisan disfonksiyonu ile bağlantısı dikkati çekmiştir. Hepsi SMK ile bağlantılı kognitif disfonksiyonun mutlak adet ile değil lokalizasyon ve dağılımla daha çok ilgili olduğunu işaret etmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017