E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Non-Alkolik Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Nedeniyle Gelişen Wernicke Ensefalopatileri
1 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Internal Medicine, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.23010
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Korsakoff sendromu, tiamin eksikliği, tiamin replasmanı, Wernicke–Korsakoff sendromu, Wernicke ensefalopatisi
Özet

Amaç: Wernicke ensefalopatisi (WE) özellikle non-alkolik grupta yeterince tanınmayan, geç kalınırsa mortalite ve morbidite ile sonuçlanan, nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Korsakoff sendromu ise bu durumun kalıcı hafıza bozukluğu ile giden kronik bir sonucudur. Bu çalışmada WE olan non-alkolik hasta serisi sunulmaktadır. Çalışmadaki amacımız WE olan non-alkolik hastalardaki predispozan faktörleri analiz etmek ve erken tanı ile tiamin replasmanının önemini vurgulamaktır.

 

Yöntem: Tıp Fakültemize 2012-2014 yılları arasında başvuran, gastrointestinal sistem hastalığı ve/veya cerrahisini takiben WE gelişen 6 olgunun klinik kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Yaşları 24 ile 55 arasında değişen 3 kadın, 3 erkek hasta değerlendirildi. Hastaların hepsinde non-alkolik tipte gastrointestinal sistem hastalığı vardı ve/veya gastrointestinal sistem cerrahisi uygulanmıştı. En sık presipitan faktörler kusma, kilo kaybı ve parenteral beslenmeydi. Altı hastanın dördünde yürüme ataksisi, okulomotor değişiklikler ve mental yetersizlikten oluşan klasik triad mevcuttu. Manyetik Rezonans görüntülemelerinde hastalarda medial talamus, mamiller cisimcikler ve periaquaduktal alanlarda değişik derecelerde sinyal değişiklikleri izlendi. Tiamin replasmanından sonra hastaların hepsinde klinik düzelme gözlendi.

 

 

Sonuç: Klinisyenler bu potansiyel yıkıcı etkileri olan hastalığın tedavisini optimize etmek ya da önleyebilmek için semptomlar ve predispozan faktörler açısından uyanık olmalıdır. Tiamin replasmanı, gastrointestinal sistem hastalığı ya da bu konuda cerrahi uygulanan hastalarda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017