E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
İki Yeni Olgu Sunumuyla Uzun Süre Takip Edilen CLIPPERS Sendromu
1 Department of Neurology, İnönü University School of Medicine, Malatya, Turkey  
2 Department of Radiology, İnönü University School of Medicine, Malatya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22732
13 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: CLIPPERS sendromu, beyinsapı, immünsüpresif tedavi, kortikosteroidler
Özet

CLIPPERS sendromu merkezi sinir sisteminin inflamatuvar bir hastalığıdır. Patofizyolojisi bilinmemektedir. Hastalık pons, bulbus ve serebelluma lokalize karakteristik radyolojik lezyonlara sahiptir. İki yeni olguyla CLIPPERS sendromunu gözden geçirmeyi planladık. 35 yaşında kadın hasta 2 aydır devam eden ilerleyici çift görme, baş dönmesi, yürüyüş ataksisi, bulantı ve kusma şikayetleri ile geldi. İkinci vaka 3 aydır devam eden baş dönmesi, baş ağrısı ve yürüyüş ataksisi şikayetleri ile gelen 40 yaşında Iraklı erkek hastaydı. CLIPPERS tanısı ilk vakada pons ve bulbusta, ikinci vakada ise serebellumda punktat, nodüler kontrastlanan tipik lezyonlarla ve tanı kriterleri ile konuldu. Hastalarımız steroid tedavisine iyi yanıt verdiler ve 2 yıl boyunca nüks gözlenmedi. CLİPPERS sendromu karakteristik radyolojik bulguları olan nadir bir otoimmün hastalıktır. Uzun dönem immünsupresif tedavi gerekmektedir.

 

Cite this article as: Kamışlı Ö, Tecellioğlu M, Erbay MF, Kamışlı S, Özcan C. Two New Cases and Literature Review of CLIPPERS Syndrome with Long-Term Follow-up. Arch Neuropsychiatry 2017; DOI: 10.5152/npa.2017.22732

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017