E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Siyah-Beyaz ve Renkli Görsel Uyandırılmış Potansiyeller (GUP) Kıyaslaması
1 Department of Neurology, Bakırkoy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Ophthalmology, Bakırkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22787
13 kez okundu, 14 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, optik nörit, renkli görsel uyandırılmış potansiyeller, optik koherans tomografi
Özet

Amaç: Multipl Skleroz (MS) hastalarında siyah-beyaz (sb), kırmızı-beyaz (kb) ve kırmızı-siyah (ks) uyarımlı Görsel Uyandırılmış Potansiyelleri (GUP) kıyasladık ve optik nörit tanısında renkli GUP’un sb GUP’tan daha hassas olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık.

 

Yöntem: 29 MS hastası (21 kadın (%72,4)) ve 35 sağlıklı gönüllü (24 kadın %68,6) çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara nörolojik ve oftalmolojik muayeneler, GUP ve Optik Koherans Tomografi (OKT) yapıldı.

 

Bulgular: MS hastaları ve kontrol grubu arasında sb, kb, ks uyarımlı VEP P100 latansları, Retinal sinir lifi kalınlıkları (RSLK) ve Ganglion hücre kompleksi (GHK) kalınlıkları açısından anlamlı farklılık saptandı, ancak sb, kb ve ks uyarımlı GUP amplitüd değerlerinde farklılık saptanmadı. Sb, kb ve ks uyarım ile ON öyküsü olan gözlerde, MS tanılı ancak ON öyküsü olmayan gözlerde ve sağlıklı gönüllülerde anlamlı farklılık saptanmadı.

 

 

Sonuç: Sb uyarımlı GUP rutinde kullanılan önemli bir testtir ve subklinik ON tanısını koymada kb uyarımlı GUP’un yararlılığı için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Cite this article as: Acar E, Soysal A, Tütüncü M, Özdemir Z, Kaya S, Kale N. Comparing Colored and White-Black Visual Evoked Potentials in Multiple Sclerosis Patients. Arch Neuropsychiatry 2017; DOI: 10.5152/npa.2017.22787

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017