E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Duygudurum Belirtileriyle Seyreden Dandy-Walker Malformasyonu
1 Department of Psychiatry, Bakırköy Prof. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Bakırköy Prof. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 277-281
DOI: 10.5152/npa.2017.18114
114 kez okundu, 68 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dandy-Walker sendromu, serebellum, duygudurum bozuklukları, bipolar bozukluk
Özet

Dandy-Walker malformasyonu genişlemiş posterior fossa, dördüncü ventrikülün kistik dilatasyonu ve serebellar vermis hipoplazisi ile tanımlanmaktadır. Dandy-Walker malformasyonu olgularında gelişim geriliği ve mental retardasyona sık rastlanmaktadır. Nadiren bu malformasyona eşlik eden diğer psikiyatrik tablolardan da söz edilmektedir. Yazında Dandy-Walker sendromu ve bipolar bozukluk birlikteliğine yer veren az sayıda olgu sunumu bulunmaktadır. Bu yazıda duygudurum belirtileri gözlenen bir Dandy-Walker malformasyonu olgusu sunularak, nadir rastlanan bu malformasyonda görülebilecek psikiyatrik belirtiler ile tanı, tedavi ve izlem süreci tartışılacaktır. Koruma-tedavi amacıyla yatırılan 27 yaşındaki erkek hasta çocukluk döneminde Dandy-Walker malformasyonu tanısı almıştı. İlk yakınmaları dikkat eksikliği, davranış sorunları, öğrenme güçlükleri olan hastanın izleminde manik ve depresif dönemler tariflendi. Son dönemde uyku ihtiyacında azalma, sinirlilik ve düşünce akışında hızlanma şikayetleri olan hastanın psikiyatrik muayenesi manik dönem ile uyumluydu. Kranial BT incelemesinde bilateral ventrikülomegali, genişlemiş üçüncü ve dördüncü ventrikül ile beraber posterior fossa kisti ve serebellar hipoplazi saptanan hastanın tedavisi Aripiprazol 30 mg/gün, Valproik asit 1000 mg/gün, Ketiyapin 200 mg/gün, Biperiden 4 mg/gün ve Paliperidon Palmitat 100 mg/ay ile yürütüldü. Serebellumun geleneksel olarak bilinen koordinasyon ve motor işlevlerin düzenleyicisi rolünün yanı sıra, giderek duygudurum düzenlenmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla Dandy-Walker malformasyonunda görüldüğü gibi, serebellum anomalilerinin duygudurum bozukluklarının patofizyolojisinde yer alabileceği ileri sürülmektedir. Duygudurum bozukluklukları ile serebellum arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu alanda kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu açıktır. Ayrıca bu olgularda ortaya çıkan psikiyatrik tablolarda tedaviye direnç ve potansiyel yan etkiler açısından tedavi seçeneklerinin dikkatlice gözden geçirilmesi ve erken yaşta ortaya çıkan, atipik belirtilerle seyreden, tedaviye iyi yanıt vermeyen, psikomotor gelişim geriliği ve mental retardasyona ek olarak nörolojik belirti ve bulguların da gözlendiği bipolar bozukluk olgularında ayırıcı tanı için kranial görüntülemeyi de içeren detaylı incelemelerin yapılması yarar sağlayacaktır.

 

Cite this article as: Batmaz M, Balçık ZE, Özer Ü, Hamurişçi Yalçın B, Özen Ş. Dandy-Walker Malformation Presenting with Affective Symptoms. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:277-281.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017