E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Düşük Serum UCH-L1 ve TDP-43 Düzeyleri Otizmde Bozulmuş Ubikuinasyon Sürecini Yansıtabilir mi?
1 Department of Nutrition and Dietetics, Batman University School of Health, Batman, Turkey  
2 Department of Chemistry, Batman University Institute of Science, Batman, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Department of Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
6 Department of Biochemistry, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
7 Department of Pediatrics, Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 267-271
DOI: 10.5152/npa.2017.14873
102 kez okundu, 35 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Otizm, UCH-L1, TDP-43, ubikitinlenme
Özet

Amaç: Protein ubikitinlenme ile ilgili bozuklukların nöronal gelişim sorunlarına nasıl yol açtığı açıklanamamıştır. Bu çalışmada, ubikuitin proteozom sistemine üye olan ubikuitin c-terminal hidrolaz-L1 (UCH-L1) ve transaktif yanıtlı DNA-bağlayıcı protein (TDP-43) düzylerinin otizm ile ilişkisi araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Bu bağlamda 24 otizm tanılı çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum TDP-43 ve UCH-L1 düzeylerine bakılmıştır. Otizm şiddet derecesi Çocukluk Otizm Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Otizm tanılı çocukların başvuru sırasında ortalama ÇODÖ puanları 48.91 (SD: 5.82) idi. Sağlıklı gruba göre otizmli grupta serum TDP-43 ve Serum UCH-L1 düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla 506,21±780,97 ng/L ve 1245,80±996,76 ng/L; 3,08±5,44 ng/mL ve 8,64±6,67 ng/mL; p<0.001). Serum TDP-43 and UCH-L1 düzeyleri arasında pozitif korelasyon anlamlı olarak tespit edildi (r=0.947, n= 24, p<0.001).

 

 

Sonuç: Sonuç olarak, düşük UCHL-L1 ve TDP-43 düzeylerinin, otizmde bozulmuş ubikitinlenme sürecini yansıtabileceği düşünülmüştür.

 

Cite this article as: Çetin İ, Tezdiğ İ, Tarakçioğlu MC, Kadak MT, Demirel ÖF, Özer ÖF, Erdoğan F, Doğangün B. Do Low Serum UCH-L1 and TDP-43 Levels Indicate Disturbed Ubiquitin-Proteosome System in Autism Spectrum Disorder? Arch Neuropsychiatry 2017; 54:267-271.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017