E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Tıp Öğrencilerinde Bilinçli Rüya, Üstbiliş ve Rüya Bunaltısına Odaklanan Bir Araştırma
1 Department of Psychiatry, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 255-259
DOI: 10.5152/npa.2017.12606
97 kez okundu, 82 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bilinçli rüya, rüya anksiyetesi, üstbiliş
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp öğrencilerinde lusidite, üstbiliş ve rüya bunaltısı seviyelerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

 

Yöntem: Bu çalışmaya 916 tıp öğrencisi alınmıştır. Katılımcılar lusidite ve rüyalarda bilinçlilik ölçeği, Üstbiliş Anketi-30 ve Van Rüya Bunaltısı Ölçeği ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Ortalama lusidite puanı erkek ve kadın cinsiyet arasında anlamlı fark göstermezken, lusiditenin bazı alt ölçeklerinde cinsiyet farklılığını ortaya koyduk: gerçekçilik, düşünce ve çözülme kadın öğrencilerde daha fazlayken kontrol erkeklerde daha fazlaydı. Ek olarak, kadınlar daha yüksek rüya bunaltısı, Üstbiliş Anketi-30 toplam puanı, Üstbiliş Anketi-30’a göre bilişsel güven ve kontrol edilemezlik puanlarına sahipti. Ayrıca ortalama lusidite seviyesi ile ortalama toplam üstbiliş ve ortalama rüya bunaltısı seviyeleri arasında korelasyon bulduk.

 

Sonuç: Kadın tıp öğrencilerinin daha gerçekçi rüya görme (p=0,018), rüya sırasında daha mantıksal düşünceye sahip olma (p=0,011), rüya sırasında daha fazla disosiyatif deneyim yaşama (p=0,028)  eğiliminde olduğu, erkek tıp öğrencilerinin rüya olaylarını daha kontrol etme (p=0,002) eğiliminde olduğu söylenebilir. Lusidite özellikleri açısından cinsiyetler arasında fark var gibi gözükmektedir ve lusiditenin altbölümleri ile üstbiliş arasındaki ilişki bunaltı bozuklukları gibi birçok psikiyatrik bozukluğa yönelik yeni sağaltım girişimlerine öncülük edebilir. 

 

Cite this article as: Yokuşoğlu Ç, Atasoy M, Tekeli N, Ural A, Ulus Ç, Taylan Y, Aydın G, Gültekin G, Emül M. A Survey Focusing on Lucid Dreaming, Metacognition, and Dream Anxiety in Medical Students. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:255-259.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017