E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Tolosa Hunt Sendromu - Kraniyal Görüntüleme Bulguları
1 Clinic of Neurology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
2 Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
3 Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 251-254
DOI: 10.5152/npa.2016.13791
106 kez okundu, 38 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tanı, kontrastlı dinamik MRG, Tolosa-Hunt sendromu, Tolosa-Hunt protokolü
Özet

Amaç: Tolosa Hunt Sendromunun (THS) etiyolojisi hala bilinmemektedir. Standart manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanı için yeterli olmayabilir. Bu yüzden dinamik ve kontrastlı MRG var olan lezyonu göstermek için gerekli olabilir.

 

Yöntem: Yedi hastanın tanısı, uluslararası baş ağrısı toplumunun THS kriterlerine (beta versiyon) göre konulmuştur. Hastalar yaş, semptomlar ve bulgular, eşlik eden hastalıklar, lezyon lokalizasyonu, tedaviye yanıt ve klinik progresyon yönünden değerlendirilmiştir. Tüm hastalara THS protokolü uygulanmıştır. Tolosa Hunt protokolü: Kavernöz sinüs, orbital apeks ve orbita değerlendirilmektedir. Hastalara takip eden parametreler kullanıldı: Aksiyal planda, T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslar, koronal planda yağ baskılanmış T2 ağırlıklı sekanslar, sagittal planda T2 ağırlıklı spin eko sekansı. Aksiyal ve koronal planda T1 ağırlıklı spin eko sekansının intravenöz godolinyum uygulanması sonrası tekrarlanmasıdır. Tüm sekanslarda kesit kalınlığı 3 mm’dir.

 

Bulgular: THS tanısı alan 7 olgunun 4'ü erkekti. Hastaların yaş ortalaması 45,7±18,1 (25 ile 69 arasında). Beş numaralı hastaya 3 ay sonra yapılan kontrol MRG'de kavernöz sinüsteki sinyal artışı ve kontrastlanmanın azaldığı gösterildi.

 

 

Sonuç: Konvansiyonel MRG belki granülamatöz inflamasyonu göstermede yetersiz olabilir ve belkide THS protokolü olarak adlandırılabilecek MRG metodu THS düşünülen olgularda uygulanmalıdır.

 

Cite this article as: Akpınar ÇA, Özbenli T, Doğru H, İncesu L. Tolosa-Hunt Syndrome - Cranial Neuroimaging Findings. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:251-254.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017