E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Duygudurum Düzenleyici veya Atipik Antipsikotik ile Monoterapide Olan Ötimik Bipolar Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevleri
1 Department of Psychiatry, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Private Practice, Psychology, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 244-250
DOI: 10.5152/npa.2017.15883
109 kez okundu, 36 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, ötimi, lityum, valproik asid, atipik antipsikotik
Özet

Amaç: Bipolar bozuklukta bilişsel işlev bozukluğu görülmektedir. Farmakoterapinin bilişsel işlevler üzerindeki karıştırıcı etkisi birçok çalışmada istatistiksel olarak kontrol edilmeye çalışılmıştır. Ötimik dönemde bipolar bozukluğu olan ve atipik antipsikotik veya duygudurum düzenleyicilerle tekli ilaçla izlemde olan hastaların bilişsel işlevleri daha önceki çalışmalarda karşılaştırılmamıştır.

 

Yöntem: DSM-IV TR Bipolar Bozukluk tanısı konmuş olan ve tekli Li (n=25), VA (n=26) ya da İKAP (n=16) ile tedavide olan üç ötimik hasta grubu ve 42 sağlıklı kontrol grubu karşılaştırılmıştır. Wechsler Yetişkinler için Zeka (WAIS-R) alttestleri, Wechsler Bellek Skalası (WMS) ve Wisconsin Kart Tarama Testi (WCST) kullanılan bilişsel ölçekler arasında yer almaktadır.

 

Bulgular: Her üç hasta grubu kontrol grubuna oranla işlem belleği ve sözel bellek testlerinde kötü performans göstermiştir (WAIS-R Aritmetik için F=3,59, df=3 p=0,02; ve WMS Mantıksal Bellek için F=123,64, df=3, p<0,01). Bu farklılık yaşın etkisinin düzeltilmesinden sonra da devam etmiştir. Hasta grupları karşılaştırıldığında Li grubunda işlem belleği performansı İKAP grubundakinden daha yüksek bulunmuştur. Yaş ve klinik özellikler eşdeğişken olarak değerlendirildiğnde, her iki grup arasındaki fark anlamlı kalmıştır (F=3,59, df=2, p=0,02).

 

Tartışma: Bu çalışma bulguları bipolar bozukluğu olan hastalarda işlem belleğindeki bozulmanın atipik antipsikotiklerle ilişkili olabileceğini, sözel bellekteki bozulmanın ise bipolar bozukluğa özgü bir sorun olabileceğini telkin etmektedir. Bu bulgulara göre işlem belleği ‘state marker’ olarak değerlendirilebilirken sözel bellek ‘trait marker’ olarak değerlendirilebilir. Atipik antipsikotiklerin bipolar bozukluğu olan hastalarda bilişsel işlevleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu çalışma bulguları özellikle tedaviye yanıtı kötü olan bipolar bozukluklu hastalar başta olmak üzere tüm hasta grubuna genellenemez.

 

Cite this article as: Şentürk Cankorur V, Demirel H, Atbaşoğlu C. Cognitive Functioning in Euthymic Bipolar Patients on Monotherapy with Novel Antipsychotics or Mood Stabilizers. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:244-250.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017