E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Celal Bayar University Health High School, Manisa, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Behçet Uz Children's Hospital, İzmir, Turkey  
4 Boylam Psychiatry Hospital, Ankara, Turkey  
5 Department of Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 205-208
DOI: 10.5152/npa.2017.15913
109 kez okundu, 86 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun ülkemizde kullanılabilmesi için 11-17 yaş arası çocuklarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışma grupları çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde tedavi gören ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan 30 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 83 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Güvenilirlik için içsel tutarlılık katsayısı ve ve test tekrar test korelasyon katsayısı bakılmıştır; geçerlilik analizlerinde ise açıklayıcı faktör analizi ve birlikte geçerlilik için ise Çocuk ve Gençler için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ile korelasyon analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,909’dur. Test - tekrar test korelasyon katsayısı r=0,663 olarak hesaplanmıştır. Varyansın %58,5’ini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir.

 

Sonuç: DSM-5 Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe sürümünün güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

 

Cite this article as: Yalın Sapmaz Ş, Ergin D, Özek Erkuran H, Şen Celasin N,  Öztürk M, Karaarslan D,  Köroğlu E, Ömer Aydemir Ö. Validity and Reliability of the Turkish Version of the DSM-5 Posttraumatic Stress Symptom Severity Scale-Child Form. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:205-208.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017