E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Topiramatın Fare Frenik Sinir-Hemidiyafram Preparatı Üzerine Etkileri
1 Department of Neuroscience, İstanbul University, Institution of Experimental Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Physiology, Yeni Yüzyıl University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 202-204
DOI: 10.5152/npa.2017.19422
114 kez okundu, 76 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Topiramat, fenitoin, hemidiyagram, nöromüsküler bileşke, tetanik uyarım
Özet

Amaç: Topiramatın nöromüsküler bileşke iletiminde rol oynayan voltaj kapılı iyon kanalları üzerinde negatif düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, topiramatın kas kasılması üzerine olası etkilerinin araştırılması amacıyla frenik sinir-hemidiyagram preparatları nöromüsküler bileşke modeli olarak kullanıldı.

 

Yöntem: Frenik sinir-hemidiyagram preparatları sıçanlardan izole edilerek oksijenlendirilmiş Krebs solüsyonuna yerleştirildi. Preparatlar, topiramat ve fenitoin varlığında, sırasıyla dolaylı, doğrudan ve tetanik kasılmalar oluşturacak şekilde, 0.1 Hertz, 0.3 milisaniye ve 3 milisaniye süreli kare dalga ile uyarıldı. Oluşan yanıtlar izometrik kas kasılmaları olarak güç değiştirici analog çevirgeç aracılığı ile poligrafa aktarıldı.

 

Bulgular: Topiramat ve fenitoin, zamana bağlı olarak dolaylı ve doğrudan elektriksel uyarı ile elde edilen kasılma yanıtlarının azalmasına neden oldu. Tam tersine, tetanik uyarıyı takiben ise, fenitoinin tetanik uyarıyı baskıladığı, topiramatın ise arttırdığı belirlendi.

 

 

Sonuç: Çalışmamız ilk olarak topiramatın kas kasılması ve nöromüsküler bileşke iletisi üzerine olan etkilerini göstermiştir. Kas zaafı ve solunum sıkıntısı olan hastalarda topiramat kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

Cite this article as: Küçükali Cİ, Tüzün E, Nurten A. Impact of Topiramate on Rat Phrenic Nerve-Hemidiaphragm Preparations. Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 202-204.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017