E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Obsesif İnanış Düzeyi ile Bilişsel Esneklik Arasındaki İlişki
1 Clinic of Psychiatry, Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.21648
96 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, bilişsel esneklik, obsesif inanış
Özet

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) bilişsel modeline göre bozukluğun başlamasında ve devam etmesinde, işlevsel olmayan inanışlar ve zorlayıcı istenmeyen düşüncelere yönelik geliştirilen hatalı değerlendirmeler merkezi rol oynamaktadır. Obsesif inanışları fazla olan OKB hastalarında bilişsel işlevlerin ve dolayısıyla bilişsel esnekliğin obsesif inanışları az olanlara göre daha fazla bozulma göstermesi beklenmelidir. Bu çalışmada, OKB hastalarında obsesif inanış düzeyi ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmamıza Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile değerlendirilip OKB tanısı konan 50 hasta ve kontrol grubu olarak Panik bozukluk (PB) tanısı konan 30 hasta alındı. Daha sonra katılımcılara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) uygulandı. OKB grubuna Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) ve Obsesif İnanışlar Ölçeği-44 (OİÖ-44) uygulandı. OKB grubu, toplam OİÖ-44 puanına göre K-ortalamalar yöntemi ile birimlerin kümelenmesi sonucu obsesif inanışları fazla (OKB-F) (s=29)  ve az (OKB-A) (s=21) olarak iki gruba ayrıldı.

 

Bulgular: Gruplar WKET açısından karşılaştırıldığında; OKB-F grubunun tamamlanan kategori sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük; toplam hata sayısı, perseveratif hata sayısı ve perseveratif olmayan hata sayısı anlamlı derecede yüksekti.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları obsesif inanışı fazla olan OKB hastalarında bilişsel esnekliğin bozulmuş olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017