E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastaları ve Onların Akrabalarında Durumsal Farkındalık: Bir Endofenotip Çalışması
1 İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bolu, Türkiye  
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.20571
105 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif-kompulsif bozukluk, durumsal farkındalık, endofenotip, işleyen bellek, görsel-uzaysal işleyen bellek, nöropsikoloji
Özet

Amaç: Endofenotip modellerinin obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi heterojen beyin hastalıklarının etiyolojilerinin anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, kısmen naturalistik işleyen bellek bozuklukları olarak tanımlanabilecek “durumsal farkındalık” bozukluklarının OKB için bir endefenotip olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmada OKB de endofenotip araştırmak için, 67 OKB hastası, onların hastalıktan etkilenmemiş 50 birinci derece akrabası ve bu gruplarla yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından eşleştirilmiş 41 kontrolün durumsal farkındalıkları (DF) ölçülmüştür.   Bunun için bir görsel-uzaysal işleyen bellek testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Sonuçta hem DF1 hem de DF2 görevlerinde akrabalar OKB’ler ve kontroller arasında bir performans gösterdiler. OKB’li hastalar DF1 tekli ve çift görevlerde kontrollerden anlamlı olarak daha kötüydüler. Diğer taraftan hiçbir DF hesaplamasında OKB’ler ve akrabalar arasında anlamlı farklılık yoktu.

 

Sonuç: Bu sonuçlar kötü durumsal farkındalığın OKB için aday bir endofenotip olabileceğini göstermektedir. DF1 de kötü performans gibi erken algısal bozukluklar OKB için genetik riske aracılık edebilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017