E-ISSN 1309-4866
Derleme
Psikanalitik İlkeleri Temel Alan Tanısal Sınıflandırma Sistemleri
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19505
120 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Psikanalitik ilkeler, tanısal sınıflandırma sistemleri, kanıta dayalı tıp
Özet

Psikiyatri pratiğinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan tanısal sınıflandırma sistemleri Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM) ile Uluslararası Hastalık Sınıflaması (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-ICD) psikanalitik bakış açısına uzak sistemlerdir. Yıllarca bu uzaklığın hastaların anlaşılmasını güçleştirdiği dile getirildi. Yanı sıra, psikanalitik ilkelerin geçerlik ve güvenirliğinin bilimsel araştırmalarla sınanmasına engel oluşturduğu düşünüldü. Öte taraftan, psikanaliz de ampirik temellerden yoksun oluşu gerekçesiyle yoğun biçimde eleştirildi. Bu eksikliğin sonucu olarak psikiyatri biyomedikal yaklaşımın etkisi altında şekillendi. Psikanalitik ilkelerin kanıta dayalı tıp dünyasında yeterli dayanağa sahip olmayışı psikiyatri pratiğinde yaygınlaşmalarına da izin vermedi. Son yirmi yıldır, hem eleştirilere yanıt vermek hem de psikanalitik disiplinin çağdaş psikiyatrideki yerini sağlamlaştırmak amacıyla bilimsel araştırmalara hız verildi. Nesnel psikodinamik tanı araçlarının geliştirilmesi ampirik çalışmaların tasarlanabilmesini sağladı. Bu derlemede, başta Psikodinamik Tanı El Kitabı (Psychodynamic Diagnostic Manual-PDM) ve İşlevselleştirilmiş Psikodinamik Tanı (Operationalized Psychodynamic Diagnosis-OPD) sistemleri olmak üzere psikodinamik tanısal sınıflandırma araçları hakkında bilgi vermek, psikiyatri disiplini içerisinde psikanalitik bakış açısına sağladıkları katkılara dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017