E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ağrı Algısı ile İlişkili Korteksin Herediter ve Diyabetik Nöropati Hastalarında İstirahat Durumu (Resting State) fMRG İle Değerlendirilmesi
1 Department of Neurology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.  
2 Bilkent University, Ankara, Turkey  
3 Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
4 Department of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22660
110 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Default- mode ağı, fonksiyonel bağlantısallık, insula, singulat, nöropatik ağrı, Charcot-Marie-Tooth
Özet

Amaç: Kronik ağrı beyindeki maladaptif plastik değişikliklerle ilişkilendirilmektedir. İlginç olarak, kalıtsal nöropatilerdeki ağır dejenerasyona rağmen, ağrı akkiz nöropatilerde (örneğin; diyabetik nöropatide) kalıtsal nöropatilere kıyasla daha belirgindir. Ağrı algısındaki bu klinik farklılıktan yola çıkılarak, fonksiyonel konnektivite analizinin bu iki hasta grubunda farklı istirahat durumu ağları (resting state networks) ortaya koyacağı düşünülmüştür.

 

Yöntem:  Bu çalışmaya 10 ağrılı nöropatisi olan diyabetik hasta (5K/5E; ort. yaş= 50.10±6.05), 10 herediter nöropati hastası (5K/5E; ort. yaş= 37.80±14.01), yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 18 sağlıklı kontrol (ağrılı diyabetik nöropati için 8, herediter nöropati için 10) ve  ağrılı nöropatisi olmayan 7 diyabetik kontrol dahil edilmiştir. Tüm bireyler (n=45) 3T manyetik rezonans tarayıcıda 5 dakikalık istirahat durumu fMRG çekimine alınmıştır. Görüntüler tohum-tabanlı bağlantı yöntemi (seed-based functional connectivity) kullanılarak analiz edilmiştir. Default- mode ağı ve insula-singulat ağının grup haritaları çıkarılmıştır.

 

Bulgular: Herediter nöropati hastalarında kendi kontrollerine kıyasla, sol insula ve sol anterior singulat korteks arasında artmış konnektivite, sol insula ve sol inferior pariyetal lobül arasında ters yönde korele bir konnektivite olduğu görülmüştür. Ağrılı diyabetik nöropati hastalarında ise kendi kontrollerine göre bakıldığında temel değişiklikler, sol anterior singulat korteks ve posterior singulat korteks/prekuneus arasında artmış konnektivite, medyal prefrontal korteks ve sol medyal temporal bölge arasında artmış konnektivitedir.

 

Sonuç: Bu çalışma, herediter ve ağrılı diyabetik nöropati hastalarının farklı desenlerde fonksiyonel konnektivite gösterdiğini ortaya koymaktadır. İlgili hasta gruplarının nöropatik ağrı yönünden sergilediği klinik farklılıklar, kortikal reorganizasyondaki bu farklılıkla ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017