E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Creutzfeldt Jacob Hastalığında Tek Başlangıç Görüntüleme Bulgusu Fokal FDG-PET Hipometabolizması
1 Department of Neurology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Near East University School of Medicine, Lefkoşa, Cyprus  
3 Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19471
109 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Creutzfeldt-Jacob, positron emisyon tomografi, PET, prion, manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Creutzfeldt-Jacob hastalığı (CJH) tanısının konmasında elektroensefalografi, beyin omurilik sıvısı değerlendirmesi ve difüzyon ağırlıklı, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlidir. Ancak, laboratuvar çalışmaları hastalığın çok erken döneminde karakteristik bulgularını göstermeyebilir. Burada, başlangıçta atipik bir nörolojik prezentasyon gösteren ve bu dönemde görüntüleme bulgusu olarak sadece fokal paryetal 2-(18F) fluorodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi (PET) hipometabolizması saptanan bir vakayı sunmaktayız. Takipte hızlı bir şekilde kötüleşen ve CJH’nin tipik nörolojik bulgularını gösteren. Hastanın çekilen FDG-PET tetkikinden iki hafta sonra yapılan beyin MRG de sonunda difüzyon ağırlıklı görüntülerde kaudat nucleus, putamen ve özellikle sol pariyetal bölgede olmak üzere serebral kortekste artmış sinyal izlendi.

 

CJH şüphesi olan ve beyin MRG si normal olan hastalara erken dönemde beyindeki fonksiyonel değişiklikleri gösteren görüntüleme yöntemlerinin yapılması kritik ipuçları vermesi açısından önem taşımaktadır. a. Difüzyon ağırlıklı sekansları tekrar etmek de faydalı bir tanısal yaklaşım olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017