E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Titrasyon Yöntemi ile İlk Gece Memnuniyeti ve CPAP Uyumu Arasındaki İlişki
1 Department of Pulmonary Medicine, Yedikule Teaching Hospital for Pulmonology and Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Yedikule Teaching Hospital for Pulmonology and Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pulmonary Medicine, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
4 Department of Pulmonary Medicine, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19467
102 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: CPAP uyumu, manuel titrasyon, APAP
Özet

Amaç: Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) için altın standart tedavidir. Çalışmamız, ilk gece memnuniyeti ile CPAP uyumluluğu arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide titrasyon yönteminin kullanılmasının etkisini değerlendirmiştir.

 

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Aralık 2012 tarihleri arasında ek hastalığı bulunmayan OSAS tanısı ile CPAP titrasyonu uygulanan 40 hasta dahil edildi. Olguların 20’ sinde polisomnografi (PSG) ile birlikte manuel titrasyon uygulanırken diğer 20’sinde otomotik CPAP titrasyonu (APAP) uygulandı. Titrasyon gecesi sonrası sabah ise memnuniyet anketleri uygulandı. Ayrıca tedavinin birinci senesinde tedaviye bağlılık ve hasta uyumluluğu değerlendirildi.

 

Bulgular: Kırk hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı; CPAP temin edebilen ve birinci yılın sonunda mevcut olan 35 hasta çalışma tamamladı. 35 hastadan 20' sinde (6 erkek; %40) manuel titrasyon (MT) grubunda; 15'i (6 erkek; %30) APAP grubundaydı. MT veya APAP grubuyla elde edilen ortalama titrasyon basınç seviyeleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Her iki grup arasındaki anket sorularına verilen yanıtlar arasında bir farklılık yoktu. İlk yıl değerlendirmesinde, gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi.

 

 

Sonuç: CPAP basıncını saptamak için kullanılan titrasyon yönteminin MT veya APAP olması, titrasyon gecesini takip eden günde hasta memnuniyetini ve birinci yıl uyumu etkilememektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017