E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Otoimmün Epilepsi/Limbik Ensefalit, Uyku İğciklerinde Değişikliğe Neden Olabilir
1 Department of Pediatric Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19442
117 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Limbik ensefalit, otoimmün epilepsi, uyku, uyku iğciği, polisomnografi
Özet

Amaç: Otoimmün limbik ensefaliti olan hastalarda, uyku bozuklukları ve uyku yapısında değişiklikler tanımlanmıştır. Son zamanlarda, çocukluk çağı otoimmün limbik ensefalitlerinde, asenkron uyku iğcikleri veya uzamış iğcikler gösterilmiştir.

 

Yöntem: Otoimmün epilepsi ve/veya limbik ensefaliti olan 6 hastanın uzun süreli elektroensefalografi-polisomnografi (EEG-PSG) kayıtlarında uyku yapısı ve uyku iğcikleri incelendi. En uzun NREM 2 dönemi seçildi. İğcik yoğunluğu (dakikadaki iğcik sayısı) hesaplanarak bilateral hipokampal sklerozu olan epilepsi hastaları ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Otoimmün epilepsi ve/veya limbic ensefaliti olan hastaların yavaş dalga uyku döneminin kısaldığı ve uyku iğciklerinin azaldığını gördük. 60 saniyede ortalama iğcik sayısı otoimmün epilepsi ve/veya limbic ensefaliti olan hastalarda 5.86±5.03 bulundu. Kontrol gruplarında iğcik yoğunluğu daha yüksekti (10.6±1.65 ve 9.95±0.79).

 

 

Sonuç: Limbik ensefalitte uyku bozuklukları, talamo-limbik devrelerin bozulmasından kaynaklanabilir ve iğcik aktivitesi bozulabilir. Talamo-limbik devrelerdeki akut lezyonlar iğcik yoğunluğunu azaltmaktadır. Yapısal lezyonların veya kronik durumların etkisi henüz aydınlatılmamakla birlikte, nöral devrelerin işlevsel bozulmaları ile ilişkili olabilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017