E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
5-9 Yaş Grubu için Tablet Bilgisayar Destekli Diskalkuli Tarama Bataryası’nın Ayırt Ediciliği İncelenirken Kesme Puanı Temelli İki Kriterin Karşılaştırılması
1 Department of Psychology, Hacettepe University School of Letters, Ankara, Turkey  
2 Department of Elementary Education, TED University School of Education, Ankara, Turkey  
3 Department of Computer and Instructional Technologies, Hacettepe University School of Education, Ankara, Turkey  
4 Department of Psychology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19255
125 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Diskalkuli, diskalkulinin taranması, bilişsel görevler
Özet

Matematik becerileri günlük yaşam aktivitelerinde olduğu kadar akademik, mesleki ve bilimsel alanlarda da önemlidir. Diskalkulinin taranmasında kullanılan iki tane model bulunmaktadır: Tutarsızlık Modeli (IQ-Achievement Discrepancy Model)  ve Öğretime Yanıt Verme Modeli (Response to Instruction). Bu modellerde, kesme noktası temelli ölçütler (cut-off based criteria)  arasında yer alan iki farklı ölçüt (1 veya 2 standart sapma aşağısında olma ve alt %5-10’luk grup içerisinde bulunma) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı kesme noktasını temel alan iki ölçütü, Tablet Bilgisayar Destekli Diskalkuli Tarama Bataryası (TAB-DSB) (Canonic Dot Counting-CDC, Symbolic Number Comparison-SNC and Mental Number Line-MNL) görevleri aracılığı ile karşılaştırmaktır. Araştırmada diskalkuli eğilimi olan öğrencilerin belirlenmesinde hangi alt testlerde hangi ölçütün daha ayırt edici olduğunun belirlenmesi beklenmektedir.  Araştırmanın katılımcıları 316 gönüllü ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bulgular CDC, SNC ve MNL (MNL1, MNL2) görevlerinin 1 standart sapma altı, üstü ve ±1 standart sapma arasındaki grupları ayırt etmede başarısız olduğunu göstermektedir. Öte yandan, %10 altı ile üstü grup karşılaştırıldığında bu görevlerin bu iki grubu ayırt etmede başarılı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017