E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Kronotip Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Mental Health Disorders, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Department of Pediatrics, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Department of Psychiatry, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.18168
116 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DEHB, uyku alışkanlıkları, uyku-uyanıklık döngüsü, sirkadyen yönelim
Özet

Amaç: Bu çalışmada Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanılı çocuklar (n=53) ve sağlıklı kontrollerde (n=38) sirkadyen özellikler ve davranışsal sorunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DEHB tanısı alan, daha önce tedavi almamış, 6-12 yaş arası 53 çocuk ile yaş ve cinsiyet açısından benzer özellikte olan 38 sağlıklı çocuk çalışmaya alınmıştır. Uyku ile ilgili değişkenlerin incelenmesi için ebeveynler Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu, Çocuk Kronotip Ölçeği (CKÖ) ve Çocuk Uyku Alışkanlıkları Ölçeklerini (ÇUAÖ) doldurmuştur.

 

Bulgular: DEHB tanılı çocuklarında sağlıklı kontrollere göre daha fazla uykuya dalma ve parasomni şikayetleri vardır. Ancak, CKÖ’ye göre sirkadyen tercihleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Parasomni ve okul günleri yatakta uyku için geçirilen zaman ile DEHB belirtileri arasında orta derecede korelasyon bulunmuştur.  

 

 

Sonuç: Çalışmamızda DEHB tanılı çocuklarda okul günlerinde daha fazla uykuya direnç görülmektedir. Ancak, çalışmanın hipotezinin aksine, Sabahlılık/akşamlılık yönelimi açısından DEHB ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017